Zpracování osobních údajů

Provozovatelem internetových stránek www.tozvladnete.cz (dále jen „Web) je Oxford jazyková škola s.r.o., IČ 29455588 DIČ CZ29455588, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54607 (dále jen „Společnost“).

  • Uživatel po vyplnění jakéhokoliv formuláře souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých na tomto Webu Společností, anebo případně jejími zaměstnanci.
  • Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání nabízených služeb na Webu. Společnost se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezila jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.
  • Společnost zpracovává osobní údaje jakožto správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  • Osobní údaje poskytnuté vyplněním formuláře na tomto Webu  jsou zpracovány za účelem zpracování konkrétní nabídky služeb, jakož i za účelem dalšího nabízení obchodu a služeb subjektům údajů. Tyto osobní údaje Společnost shromažďuje prostřednictvím online formuláře v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní údaje, event. další podrobnosti týkající se konkrétní služby.
  • Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto účelů, a to automatizovaně i manuálně. Společnost nepověří zpracováním osobních údajů třetí osobu a osobní údaje zpřístupní pouze pracovníkům Společnosti s příslušnou kompetencí s těmito údaji nakládat v souladu s pokyny Společnosti. Subjekt údajů poskytuje výše uvedené osobní údaje pro stanovené účely dobrovolně.
  • Subjekt údajů má v souladu s ustanovením §12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů zejména právo přístupu k osobním údajům, právo na poskytnutí vysvětlení a právo na nápravu (jako např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů).

V Olomouci dne 20. 5. 2018

Aktuálně

Skupinové kurzy angličtiny a němčiny pro děti začínají od 2.týdne v září!

28/08/2023

Mimo jazyků nabízíme i doučování učiva základní školy! Vaše děti připravíme i na zkoušky na... číst celé...

Od září začínáme s kurzy italštiny

7/08/2023

Kurzy italštiny pro začátečníky můžete si vybrat ze 3 termínů: každé pondělí... číst celé...

Zobrazit další aktuality