Angličtina

Do you understand English?

Angličtina

Pro výuku angličtiny nabízíme nejen individuální a skupinové kurzy, ale i možnost firemního vzdělávání

Angličtina

Kurzy pro firmy

Firmám a organizacím zajišťujeme výuku přímo na pracovišti, nebo v učebnách školy a jednotlivých regionálních centrech na území celé ČR. Výuku nabízíme pro všechny jazykové úrovně včetně přípravných kurzů na mezinárodně uznávané zkoušky (PET, KET, FCE, CAE apod.). Orientujeme se na aktivní a individuální přístup ke studentům a na osvojení, rozvoj a praktické využití jazykových schopností.

Proč volit OXFORD jazykovou školu za dodavatele služeb?

 • Studijní výsledky a spokojenost klienta dosahujeme díky pečlivému výběru zaměstnanců s důrazem na kvalifikaci, praxi, flexibilitu a schopnost empatie.
 • Získáváte jednotnou koncepci výuky, metodiku podle kritérií evropských norem, celoevropsky standardizované výukové materiály s velkým množstvím doplňkových výukových materiálů a testů, zakončení studijních období studentů s vystavením interního Certifikátu o dosažené jazykové úrovni, nebo v podobě zakončení certifikovanou mezinárodní zkouškou.
 • Vstupní, průběžné i koncové jazykové testy, výstupy v podobě statistik docházky v ceně výuky.
 • Jsme schopni realizovat výuku i v městech mimo naši současnou působnost.
 • Jednotná souhrnná fakturace v měsíčních intervalech za uskutečněnou výuku s přílohami v podobě prezenčních listin.
 • Komunikujete s jedním stálým koordinátorem výuky, ten je spojovacím článkem mezi Vaší společností a všemi regionálními koordinátory, studenty a lektory.
 • Doplňkové výukové metody – e-learning nebo výuka prostřednictvím Skype.
 • Zajišťujeme výběr, objednávky a dodání výukových materiálů přímo do výuky.

Zaměření výuky

 • všeobecné
 • odborné (obchodní, technické, medicínské atd.)
 • příprava na obchodní jednání
 • příprava na služební cestu
 • pro gastronomii a turistický ruch
 • příprava na mezinárodně uznávané zkoušky (KET, PET, FCE, CAE, BEC atd.)
Angličtina

Kurzy pro veřejnost a děti

Proč volit OXFORD jazykovou školu za dodavatele služeb?

 • maximálně 8 studentů ve skupině,
 • výuka 1x týdně 90 minut, u dětí 60 minut,
 • příjemné prostředí v centru Olomouce,
 • občerstvení a doplňkové materiály zdarma,
 • cena kurzu 4.590,- Kč/semestr (17*90 minut výuky), u dětí 3.490,- Kč/semestr (17*60 minut výuky)

Skupinové kurzy pro veřejnost

Využijte velmi efektivní formu studia, ve dvou a více studentech, termíny a časy dle vlastní volby, možnost přesunu termínů hodin, lektor se věnuje malé skupině, čímž dosahujete rychlého růstu, cenově velmi přijatelná varianta studia.

Individuální výuka pro veřejnost

Studujte sám/sama s vlastním lektorem, který Vám věnuje individuální péči, zvolte si časy a termíny dle vlastních možností, studujte v našich učebnách, na svém pracovišti nebo ve Vašem soukromí, přesouvejte si termíny hodin dle individuálních potřeb.

 • 550,- Kč / dospělé
 • 490,- Kč / děti
Přejít nahoru