Anna Fromová (angličtina)

\"fromova\"Studuje sociologii a andragogiku na FF UPOL. Zaměřuje se na výuku angličtiny. Vlastní certifikát CAE. Své zkušenosti s jazykem získala mj. také v zahraničí – jako au pair v UK, shodou okolností v Oxfordu 🙂

Vlastní také certifikát B1 z francouzského jazyka. Tento jazyk si také zvolila jako předmět k maturitě.

Přejít nahoru