Ing. Luděk Macháček

Rád bych se podělil se svou osobní zkušeností s Oxford jazykovou školou. Hodnocení rozdělím na posouzení kvality výuky (kvality lektora) a posouzení kvality jazykové školy.

Co se týká hodnocení kvality výuky, a měl bych hodnotit jedním slovem, řekl bych něco jako: „Paráda“, nebo „Nadšení“. Zhodnocení v jedné větě by bylo: „Velice kladně hodnotím přístup lektorů k výuce, jejich přípravu materiálů na každou hodinu a jakýsi jejich um (nebo cit) k tomu, že studium cizího jazyka je pro studenta zábavné.“ Pokud to rozvedu více: „Zvolil jsem si individuální kurz angličtiny. Výuka je nastavena přesně na mé potřeby. Přístup mých lektorů Jitky Kolářové a Lenky Rachůnkové byl vždy profesionální, zaměřený na zvyšování znalostí a komunikačních schopností v požadovaných oblastech, soustředěný na důsledné procvičování slabších míst (v gramatice, výslovnosti, skladby vět…). Nenapadá mě nic, co bych chtěl na způsobu výuky změnit.“

Kvalitu jazykové školy hodnotím rovněž na vysoké úrovni. V současné době navštěvuje jazykové kurzy v Oxford jazykové škole 12 našich zaměstnanců v celém portfoliu jazykových úrovní – od začátečníků až po ty pokročilé. Za celou dobu, co s Oxford spolupracujeme, nám tato jazyková škola vždy vycházela maximálně vstříc, nikdy nebyl problém nastavit harmonogram výuky, obsah výuky a čas výuky dle našich požadavků. Hodnocení všech mých kolegů, kteří kurzy v jazykové škole Oxford navštěvují, jsou pozitivní.

Pokud se někdo chce opravdu naučit cizí jazyk, jazykovou školu Oxford rozhodně doporučuji.

A pokud bych měl napsat ještě něco pod čarou, tak by ta věta mohla znít: „Jasně, že si nedovolím přijít na další lekci bez hotového domácího úkolu. Ono se totiž při omlouvání velice těžce hledají „objektivní a subjektivní příčiny“, proč jsem úkol nesplnil. Chtěl jsem tím jen říct, že pokud se spojí opravdový zájem či vůle studenta s profesionálním servisem, který jazyková škola Oxford nabízí, tak je studium cizího jazyka skutečně efektivní.

Ing. Luděk Macháček, ekonomický ředitel, ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Přejít nahoru