Mgr. Eva Foltýnová (angličtina, němčina)

\"\"

Vystudovala obor Anglický jazyk a literatura na Univerzitě Palackého. Jazykovou praxi získala na ročním pobytu ve Velké Británii a studiem na Richmond Community College, Londýn. Je držitelkou certifikátu Certificate of Proficiency in English. Kromě anglického jazyka se věnuje rovněž výuce německého jazyka, který vystudovala v rámci programu celoživotního vzdělání na Masarykově univerzitě. Praktické znalosti němčiny si osvojila během ročního pobytu v Německu a studiem na Volkshochschule Holzkirchen.

Ve výuce preferuje individuální přístup ke klientovi a k jeho požadavkům s důrazem na vytvoření atmosféry bezpečí a důvěry. Ve výuce se zaměřuje na praktické využití jazyka v různých konverzačních situacích.

Přejít nahoru