Božena Bednaříková (čeština)

\"Bozena-portret\"Božena Bednaříková je docentkou českého jazyka na Univerzitě Palackého v Olomouci a současně předsedkyní doktorského studijního programu Český jazyk na téže univerzitě. Od roku 1985 vyučuje několik kurzů zaměřených na českou gramatiku a stylistiku. Od roku 2009 působí jako hostující profesorka na Universitá degli Studi di Udine. B. Bednaříková je členkou Komise pro zahraniční lektoráty českého jazyka a literatury při MŠMT. Dále působí ve Vědecké radě časopisu Zeitschrift für Slavistik a v redakční radě časopisu CASA E-Leadership (Chinese American Scholars Association). Často přednáší zahraničí (USA, Velká Británie, Rakousko, Německo, Island, Finsko, Švédsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Polsko, Řecko aj.). Věnuje se i češtině pro cizince, je spoluautorkou dvou učebnic (Flip your Teaching), pravidelně učí v kurzech Letní školy slovanských studií a na zahraničních bohemistikách a slavistikách, je certifikovanou examinátorkou mezinárodních zkoušek ECL.

Přejít nahoru