Rozšiřujeme naše působení

Od nového roku začínáme v naší nové učebně na Hodolanské, v bývalém areálu Selika Olomouc

\"ox2016_seliko-v2\"

Přejít nahoru