Eva Zedníková

\"zednikova\"Absolvovala bakalářské studium v oboru Anglický jazyk pro překlad a tlumočení na FF UPOL.

S výukou angličtiny poprvé začala před třinácti lety při svém ročním pobytu na Taiwanu. Tato práce ji nadchla, a tak se po návratu z cest stala lektorkou AJ.

Život v zahraničí, zejména ve Velké Británii, Irsku, Kanadě a na Novém Zélandu, obohatil její vnímání anglického jazyka a jeho výuky.

Přejít nahoru