Pavla Poláchová

\"Poláchová_foto\"Výuce češtiny pro cizince se věnuje od roku 2008, kdy odučila své první hodiny behěm stáže na Université Paris Sorbonne. Na Sorbonnu na katedru slavistiky se za pár let vrátila coby lektorka češtiny. Během své praxe vedla různé typy kurzů všech jazykových úrovní (výuka pro Centrum na podporu integrace cizinců v Olomouci, kurzy pro studenty Erasmus programu na Univerzitě Palackého, individuální lekce etc.).

Každoročně působí jako lektorka češtiny na Letní škole slovanských studií FF UP. Je také hodnotitelkou ústní zkoušky z češtiny pro účely udělování občanství ČR. V současné době pokračuje v doktorském studiu v oboru Český jazyk (připravuje disertaci, která se věnuje češtině jako cizímu jazyku).

Přejít nahoru