Lektoři

Pavla Poláchová

Výuce češtiny pro cizince se věnuje od roku 2008, kdy odučila své první hodiny behěm stáže na Université Paris Sorbonne. Na Sorbonnu na katedru slavistiky se za pár let vrátila coby lektorka češtiny. Během své praxe vedla různé typy kurzů všech jazykových úrovní (výuka pro Centrum na podporu integrace cizinců v Olomouci, kurzy pro studenty

Pavla Poláchová Read More »

Eva Zedníková

Absolvovala bakalářské studium v oboru Anglický jazyk pro překlad a tlumočení na FF UPOL. S výukou angličtiny poprvé začala před třinácti lety při svém ročním pobytu na Taiwanu. Tato práce ji nadchla, a tak se po návratu z cest stala lektorkou AJ. Život v zahraničí, zejména ve Velké Británii, Irsku, Kanadě a na Novém Zélandu, obohatil její vnímání

Eva Zedníková Read More »

Mgr. MONIKA OLEJNÍČKOVÁ

Vystudovala jsem bakalářské a magisterské studium angličtiny pro základní a jazykové školy, už zhruba 6 let učím, mám zkušenosti s individuální i skupinovou výukou. V kurzech se snažím co nejvíce orientovat na potřeby studentů, ať už se jedná o kurz obecné nebo specializované angličtiny. Ve volném čase sleduji filmy a seriály, také miluji hudbu. Dalšími koníčky jsou

Mgr. MONIKA OLEJNÍČKOVÁ Read More »

ILONA BANUSZ

I am a French native speaker from Belgium. I studied translation and interpretation at the University of Mons and I started a bachelor degree at the Filozoficka fakulta in Olomouc. I love that people want to learn my native language and I am happy to help them.

ILONA BANUSZ Read More »

Mgr. Jitka Kolářová (angličtina)

Metodička, školitelka, lektorka, tlumočnice a členka AMATE, působí v Oxford jazykové škole již více než dekádu. Vystudovala Pedagogickou a Filozofickou fakultu na UPOL a za svou učitelskou praxi vděčí mj. jazykovým školám v různých koutech světa – v Londýně, Vancouveru a základní škole ve španělské Gandii. V současné době se věnuje výuce firemních klientů, individuální

Mgr. Jitka Kolářová (angličtina) Read More »

Mgr. Lenka Hélová (angličtina)

Absolvovala bakalářské i magisterské studium v oboru Anglický jazyk pro překlad a tlumočení na FF UPOL a  dvouletý kurz Učitelské způsobilosti (pedagogické minimum). V rámci studia úspěšně prošla zkouškami do úrovně C2. Za velmi přínosný považuje svůj roční au-pair pobyt v Londýně. Součástí týmu je již několik let a vyučuje individuální i firemní studenty všech

Mgr. Lenka Hélová (angličtina) Read More »

Mgr. Jana Samlíková (angličtina)

Vzdělání získala na UPOL a MU v Brně, obor učitelství anglického a českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Od roku 2001 lektorka a metodik výuky anglického jazyka, od roku 2013 nezávislá certifikovaná lektorka programů Znakování Baby Signs®, Go Kids! English® a Scientific Learning a v pozici Cambridge English Examiner. Zkušenosti s výukou všech jazykových úrovní

Mgr. Jana Samlíková (angličtina) Read More »

Přejít nahoru